دکا
پرینت
  • درخواست نمایندگی
 

درخواست نمایندگی شرایط اعطای نمایندگی :

متقاضیان جهت دریافت نمایندگی می بایست ضمن ارائه درخواست رسمی ، نسبت به ارائه مدارک ذیل اقدام نمایند. تا شرکت ضمن بررسی مدارک و سوابق کاری و مالی متقاضی نسبت به ارائه نمایندگی اقدام نماید .

     1. ارسال مدارک کامل شرکتی از جمله : اساسنامه ، روزنامه رسمی و .... .
     2. شایستگی و حسن شهرت متقاضی دریافت نمایندگی .
     3. ارائه رزومه کاری سهام داران اصلی به همراه مدارک تحصیلی .
     4. ارائه رزومه کاری شرکت به همراه ذکر پتانسیل های فنی جهت اجرای پروژه .
     5. ارائه آدرس و تلفن دفتر کار ، به همراه پتانسیل مالی شرکت .

با توجه به موارد بالا اعتبارسنجی و تشخیص صلاحیت متقاضیان نمایندگی توسط تیم مدیریتی شرکت انجام خواهد شد . و در صورت تایید ، متقاضی در سال اول بصورت نمایندگی فروش شروع به فعالیت خواهد نمود . سپس در سال دوم با اجرای چند پروژه آزمایشی و همچنین دسترسی به حجم فروش مشخص شده در سال بصورت نمایندگی انحصاری در استان مربوطه  با شرکت ادامه همکاری خواهد داد .

نکته مهم : اخذ نمایندگی انحصاری بدون رعایت ضوابط بالا به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود . و شرکت در پذیرش یا رد صلاحیت هر یک از متقاضیان مختار میباشد .