دکا
پرینت

خدمات راهبری و نگهداری

شرکت دکا آمادگی دارد تا جهت تحقق شعار مشتری مداری و استفاده بهینه  از سیستم های راه اندازی شده BMS خدمات تعمیرات و نگهداری خود را در قالب دو طرح ذیل ارائه نماید .

 

الف ) شرح خدمات قابل ارائه در طرح نقره ای جهت نگهداری و راهبری پروژه :

برطرف نمودن هرگونه مشکل نرم افزاری در اسرع وقت پس از اعلام و مراجعه کارشناسان شرکت .

ارائه آخرین ویرایش نرم افزار در صورت تغییرات .

اعزام کارشناس به محل مشتری ظرف مدت 48 ساعت کاری پس از درخواست از شرکت .

راهنمایی و رفع اشکال از طریق تلفن و ارائه خدمات اینترنتی .

سرکشی ماهیانه پرسنل جهت بررسی وضعیت سیستم و ارائه گزارش به کارفرما .

تأمین و پشتیبانی قطعات سخت افزاری و نرم افزاری پروژه .

ب ) شرح خدمات قابل ارائه در طرح طلایی جهت نگهداری و راهبری پروژه :

برطرف نمودن هرگونه مشکل نرم افزاری در اسرع وقت پس از اعلام و مراجعه کارشناسان شرکت .

ارائه آخرین ویرایش نرم افزار در صورت تغییرات .

اعزام کارشناس ارشد به محل مشتری حدلاکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از درخواست .

راهنمایی و رفع اشکال از طریق تلفن و ارائه خدمات اینترنتی .

استقرار اپراتور مقیم (بر اساس تعدد سیستم ها) در پروژه جهت سرویس دهی و مانیتورینگ سیستم .

تأمین قطعات سخت افزاری و نرم افزاری پروژه .

تعویض و برنامه نویسی مجدد کنترلرهای تهیه شده توسط کارفرما در صورت آسیب دیدگی قطعه اصلی .

اصلاح سربندی تابلوهای کنترلی در صورت نیاز توسط شرکت .

آموزش یک دوره کامل سخت افزار و نرم افزار به افراد معرفی شده از سوی کارفرما .

ارائه سطح دسترسی های مختلف به سایر کاربران سیستم ، بر اساس نظر کارفرما .