دکا
  • English (English)

اخبار دکا

کد: 5 تاریخ انتشار: 1396/12/8
حضور شرکت دکا در شانزدهمین نمایشگاه تاسیسات
حضور شرکت دکا در شانزدهمین نمایشگاه تاسیسات
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات سیستم های سرمایشی ، گرمایشی تهران

کد: 6 تاریخ انتشار: 1396/12/8
حضور شرکت در نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد
حضور شرکت در نمایشگاه صنعت ساختمان  مشهد
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ، تاسیسات و تجهیزات جانبی

کد: 7 تاریخ انتشار: 1396/12/8
اولین سمینار سیستم های هوشمند در شهر مشهد
اولین سمینار سیستم های هوشمند در شهر مشهد
اولین سمینار تجمیع سازی سیستم های BMS در مشهد